Viktigt att investera i barnen / Investointi lapsiin tärkeä

Utbildningsstyrelsen utarbetar som bäst de nya grunderna för planen för småbarnspedagogik. Grunderna kommer att publiceras under oktober. Från och med 1.8.2017 börjar Lovisa stad använda sin lokala plan. Arbetet med planen är i gång.  Den nya planen kommer att förtydliga småbarnspedagogikens pedagogiska uppdrag. Riktlinjerna och målen är inte längre skrivna som allmänna råd, utan planen är ett dokument som verksamheten ska bygga på. Allt barn lär sig kommer att ha en förankring i den nya planen.

Den nya planen har, förutom ett värde för det enskilda barnet, också ett annat värde. Den har ett värde för småbarnspedagogiken som institution och synen på småbarnspedagogiken. Begreppet småbarnspedagogik infördes i och med uppdateringen och moderniseringen av den gamla barndagvårdslagen från 1973.

I småbarnspedagogiken väcks barnets intresse för matematik, naturvetenskap, för färg, form och konstruktion.

I småbarnspedagogiken väcks barnets intresse för matematik, naturvetenskap samt för färg, form och konstruktion.

I samband med lagändringen blev Utbildningsstyrelsen sakkunnigorgan för småbarnspedagogiken. Från att ha varit en del av familjepolitiken, blev nu småbarnspedagogiken det första steget i det finska samhällets samlade utbildningssystem. Många kan tycka att det här låter högtravande, men allt handlar om vilken syn på lärandet man har.

I småbarnspedagogiken får barn lära sig att lyssna, berätta, beskriva och fråga, att förstå sina egna och andras känslor, att samarbeta och att intressera sig för matematik, naturvetenskap och språk liksom för färg, form och konstruktion. Under lekfulla former och utgående från barnen, ligger allt detta i kombination med god trygg omsorg, som grund för ett livslångt lärande. När det gäller skolframgångar visar forskningar tydliga resultat. Det viktigaste är att investera tidigt i barnen, och jag vågar påstå att småbarnpedagogiken har betydelse, i allra högsta grad.

teckning

Tidigare har verksamheten på ”dagis” främst värdesatts för att den ger föräldrar möjlighet att arbeta eller studera. Folk tänker i allmänhet inte på att barns lärande börjar redan innan skolan, men det börjar med interaktion med föräldrarna och sedan vidare i småbarnspedagogiken. Vi behöver lägga resurser på de små barnen och få en bra grund att bygga på, därför blir lagändringen och den nya planen ett slags välkommet erkännande för småbarnspedagogikens betydelse för barns utveckling och livslånga lärande. Äntligen!

Sofia Hoff,
Daghemsföreståndare och ledare för arbetet med lokala planen för småbarnspedagogik i Lovisa

 

Opetushallitus valmistelee parasta aikaa varhaiskasvatussuunnitelman perusteita. Perusteet julkaistaan lokakuun aikana.  Vasu-työ Loviisassa on aloitettu. Kaupungin paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2017 alkaen.  Uusi suunnitelma tulee selkeyttämään varhaiskasvatuksen pedagogista tehtävää. Linjaukset ja tavoitteet eivät enää ole yleisiä suosituksia, vaan suunnitelma on dokumentti, johon toiminta tulee perustua.

Uudella suunnitelmalla on arvoa, paitsi yksittäiselle lapselle, myös varhaiskasvatukselle instituutiona. Vanhan päivähoitolain (vuodelta 1973) uudistamisen yhteydessä varhaiskasvatuksen kehittämistehtävät, valvonta ja ohjaus siirtyivät opetushallitukselle.

Kuvateksti

Varhaiskasvatuksessa lapset oppivat kiinnostumaan matematiikasta, luonnontieteestä, kielistä, väreistä ja muodoista.

Ennen varhaiskasvatus on lähinnä ollut osa perhepolitiikkaa, mutta tämän myötä varhaiskasvatuksesta on tullut ensimmäinen osa Suomen yhteiskunnan opetusjärjestelmää. Monesta tämä voi kuulostaa korkealentoiselta, mutta kyse on siitä miten oppiminen nähdään. Varhaiskasvatuksessa lapset saavat oppia kuuntelemaan, kertomaan, kuvailemaan ja kyselemään, ymmärtämään omia ja muiden tunteita, toimimaan yhdessä muiden kanssa ja kiinnostumaan matematiikasta, luonnontieteestä, kielistä, väreistä ja muodoista.

Tämä kaikki, yhdessä leikin ja turvallisen huolenpidon kanssa, antavat hyvän perustan elinikäiselle oppimiselle. Kun puhutaan koulumenestyksestä, tutkimustulokset puhuvat selkokieltä. Varhainen investointi lapsiin on tärkein tekijä. Uskallan väittää, että varhaiskasvatuksella on hyvinkin tärkeä merkitys.

leksaker

Varhaiskasvatuksen toimintaa on ennen arvostettu lähinnä sen vuoksi, että se on mahdollistanut vanhempien työssäkäyntiä tai opiskelua. Ihminen ei yleensä ajattele, että lapsen oppiminen alkaa jo ennen koulua, mutta se alkaa vuorovaikutuksesta vanhempien kanssa ja jatkuu varhaiskasvatuksessa. Meidän täytyy laittaa resursseja pieniin lapsiin ja saada heille mahdollisimman hyvät lähtökohdat. Juuri sen vuoksi koen, että lakimuutos ja uusi suunnitelma ovat tervetulleita tunnustuksia varhaiskasvatuksen merkityksestä lapsen kehitykselle ja elinikäiselle oppimiselle. Vihdoinkin!

Sofia Hoff,
Päiväkodin johtaja ja paikallisen vasu-työn vetäjä

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s