Kevään konsertteja / Vårens konserter

Tänä kevääna järjestetään ainakin kaksi hyväntekeväisyyskonserttia. Toinen järjestävät Loviisan Lions Club ja Loviisa Big Band  lauantaina 1.4.2017. Siinä esiintyvät muun muassa Jukka Kuoppamäki ja Loviisasta tuttu laulaja Mirella Pendolin-Katz. Konserttipaikka on liikuntahalli ja esiintymiset alkavat kello 17.

Den här våren arrangeras åtminstone två välgörenhetskonserter. Bakom en av dem står Lions Club Lovisa och Lovisa Big Band. På den konserten uppträder bland andra Jukka Kuoppamäki och Lovisasångerskan Mirella Pendolin-Katz. Den här konserten arrangeras lördagen den första april i idrottshallen i Lovisa med början klockan 17.

Jukka Kuoppamäki esiintyy 1.4.2017 Loviisan liikuntahallissa. Jukka Kuoppamäki uppträder i idrottshallen den 1.4.2017 med början klockan 17. Foto: Kuoppamäen arkisto/Kuoppamäkis arkiv

Auta nuoria hyväntekeväisyyskonsertti järjestetään seuraavana lauantaina kirkossa, siis 8.4.2017 kello 18 alkaen. Enemmän infoa löytyy muun muassa tästä.
Konsertissa esintyy Pasi Kaunisto. Ohjelmat myyvät Valkon Vire, Loviisan Jääkiekkoklubi ja Loviisan K-Supermarket, hinta 15 euroa.

Järjestätkö itse myyjäiset, konsertin tai jonkun tapahtuman? Kerro siitä tämän blogin ylläpitäjälle niin kirjoitamme siitä ja jaamme sosialisessa mediassa. Osoite on liljendahl.carita@gmail.com.

En välgörenhetskonsert till förmån för ungdomarna i Lovisa arrangeras lördagen den 8.4.2017 i Lovisa kyrka klockan 18. Där är det Pasi Kaunisto som uppträder. Programblad för 15 euro säljs av Valkon Vire, Loviisan Jääkiekkoklubi och K-Supermarket Lovisa.

Vill du få extra synlighet för en konsert, ett evenemang, en marknad eller för något annat intressant som arrangeras i bygden. Mejla ditt material till liljendahl.carita@gmail.com så publiceras det på Bloglovisa och får spridning.

Vinterjippo i Köpbacka / Talvirieha Köpbackassa

Boje Rosenqvist, president Christer Selenius och Rolf Törnqvist från Lions CLub Lovisa.

Lionsherrarna Boje Rosenqvist, president Christer Selenius och Rolf Törnqvist hälsar alla välkomna till familjejippot lördagen den 11.2. Kaikki ovat tervetulleita talviriehaan. Foto: Virpi Lehtinen

Loviisan Kelkkatouring och tidningens Småstadslivs vinteraktivitetsdag har fått en ny vändning då Lions Club Lovisa kom med i jippot. Ett jippo för hela familjen arrangeras i Köpbacka instundande lördag den 11 februari.

Bland annat arrangeras gratis busstransport till pulkabacken i Köpbacka.

– Där bjuder vi på grillkorv, berättar Lionsklubbens president Christer Selenius.

Från turisthållplatsen i Lovisa centrum på Alexandersgatan körs fyra gratis bussturer till Köpbacka via ishallen i Fredsby. De avgår från turisthållplatsen klockan 11.45, 12.45, 13.45 och 14.45. Returtrafiken från Köpbacka går kl. 13, 14, 15 och 16.

Föreningen Kelkka-Touring bjuder i sin tur på färder med motorkälke. Fastlagsbullar blir alla också bjudna på, men det kan löna sig att ta med sig termos som innehåller varm dryck.

Kaikille avoin talvirieha  järjestetään Köpbackassa lauantaina 11.2. Järjestäjät ovat Loviisan Kelkkatouring, Lions Club Loviisa ja Pikkukaupunki-lehti.
Ilmaiset linja-autokyydit turistipysäkiltä Aleksanterinkadulla kello 11.45, 12.45, 13.45 och 14.45, aina Rauhalan jäähallin kautta. Paluuliikenne Köpbackasta klo 13, 14, 15 ja 16.

Ilmaista grillimakkaraa ja laskiaispullaa luvassa ja moottorikelkalle pääsee kyytiin.

Gambian Loviisa-koulu / Lovisaskolan i Gambia

I Gambia finns en skola som heter Future Starts Now Gambia. I Finland kallas den Lovisa-skolan i Gambia. Jaana Kapari-Jatta och Janne Lepola svarar på fem frågor om verksamheten.
Läs på svenska om projektet längst ner på sidan.

Gambiassa toimii koulu nimeltään Future Starts Now Gambia. Suomessa se tunnetaan nimellä Gambian Loviisa-koulu. Kysymyksiin vastaavat Jaana Kapari-Jatta ja Janne Lepola.

Milloin projektinne lähti käyntiin Gambiassa ja kerro lyhyesti sen taustasta.

– Koulu perustettiin 2012. Sam Jatta ja Jaana Kapari-Jatta perustivat koulun kun saivat lahjoituksena Metropolia-ammattikorkeakoululta tietokoneita.

Osa opiskeiljoista. En del av de studerande. Foto: Eino Ansio.

Osa opiskeiljoista. En del av de studerande. Foto: Eino Ansio.

Miten projekti on edennyt, onko se poikinut uusia ideoita tai projekteja?
– Koulusta on valmistunut nyt 950 oppilasta. Uusia aineita on otettu mukaan opetussuunnitelmaan matkan varrella, muun muassa multimedia, IT, business. Kouluun on jonossa tällä hetkellä 1500 halukasta. Suunnitteilla on satelliittioppilaitoksia ympäri maata. Rotarien avustuksella on saatu koululle aurinkosähköjärjestelmä, joka kattaa kohta koko koulun tarpeen.
Oikealta, från höger: Amie Jatta, Aja Binta, Sabally, Gaddy Sanyang, Foto: Eino Ansio.

Tahto opiskella on kova, kouluun on jonossa tällä hetkellä 1500 halukasta. Ivern att studera är stor, 1500 står på kö till skolan. Foto: Eino Ansio.

Mitkä ovat tulevaisuuden haasteet?

– Toiveena on saada oma koulutalo. Kustannusarvio koululle on 50.000.


Mitkä ovat olleet vuosien aikana suurimmat ilon aiheet, sekä koulua että koko Gambiaa ajatellen?

– Koulun merkitys Gambialle on ollut erittäin suuri. Maalle on valittu demokraattisesti presidentti ensimmäistä kertaa. Tunnetusti koulutus on demokratian perusta. Ilonaiheena erityisesti oppilaiden oppimismotivaatio.

Kuka tahansa voi varmaan tukea tätä projektia. Millä tavalla, ja miten pitää edetä? Mihin rahat pääasiallisesti käytetään?

– Koulua voi tukea kaikki halukkaat. Yhteyttä voi ottaa Janne Lepolaan tai Jaana Kapari-Jattaan. Koulun Facebook-sivuilta saa lisätietoa (Gambian Loviisa-koulu).Loviisalaiset yksityishenkilöt ja yritykset ovat mukavasti mukana tukemassa koulua, mutta tukijoita tarvitaan relusti lisää. Kaikki raha menee lyhentämättömänä koulun hyväksi. Rahalla kustannetaan kaikki koulun toimintaan liittyvät kulut. Koulu on ainoa oppilaille ilmainen IT-alan koulu Gambiassa.
Ivern att lära sig nytt är stor och studiemotivationen hög. Foto. Eino Ansio

Oppilaiden oppimismotivaatio on korkea. Ivern att lära sig nytt är stor och studiemotivationen hög. Foto. Eino Ansio

 

Skolan grundades 2012 då Sam Jatta och Jaana Kapari-Jatta fick datorer som donation av yrkeshögskolan Metropolia.

950 elever har fått examen från skolan. Nya ämnen har kommit till genom åren, bland annat multimedia, IT och business. 1500 står på kö för att få plats i Lovisaskolan. Planer finns på att grunda statellitläroverk runtom i landet. Organisationen Rotary har gett ekonomiskt stöd så att vi kunnat skaffa ett elsystem som baserar sig på solenergi.

Planer finns på att kunna bygga ett eget skolhus. Det beräknas kosta 50.000 euro.

I Gambia har man nyligen fått en demokratiskt vald president. Skolans betydelse för landet är stor. Såsom alla vet är utbildning grunden för demokrati. Det är glädjande att se hur stor motivation eleverna har att lära sig nya saker.

Vem som helst kan stödja skolans verksamhet. Ta kontakt direkt med Janne Lepola eller Jaana Kapari-Jatta. Skolan har en Facebooksida som hittas under Gambian Loviisa-koulu.

– Lovisabor och -företag har ställt upp väldigt bra, men vi behöver ännu fler som ger bidrag, säger Janne Lepola och Jaana Kapari-Jatta. Alla pengar går oavkortat till skolans verksamhet. Skolan är den enda i Gambia som bland annat ger gratis IT-undervisning åt eleverna.

Joulun taikaa ja hyväntekeväisyyttä / Julens magi och välgörenhet

LYHYESTI / I KORTHET
Mitä ja missä? Pentti Hietasen jouluinen kirkkokonsertti Loviisassa.
Vad och var? Pentti Hietanens julkonsert i Lovisa kyrka.

Milloin? Sunn. 27.11, kello 16 – ovet avataan kello 15.
När? Söndag 27.11 kl. 16 – dörrarna öppnas klockan 15.

Mitä maksaa? 20 euroa.
Vad kostar det? 20 euro.

Miksi? Tule hakemaan joulumieltä ja tue lasten ja nuorten urheiluharrastuksia Loviisan ja Lapinjärven seudulla.
Varför? Kom för att få jul i sinnet och stöd samtidigt ungas möjligheter till idrottsutövning i Lovisa och Lappträsk med omnejd.

Pentti Hietasen

Pentti Hietanen konsertoi vaimonsa ja tyttärensä kanssa Loviisan kirkossa. Pentti Hietanen ger en julkonsert i Lovisa kyrka med sin familj. Foto: Reija Muranen

Laulaja Pentti Hietanen tuo ensimmäisenä adventtina konserttikiertueensa Loviisaan, jossa hän esiintyy kirkkokonsertissa yhdessä vaimonsa Heinin ja tyttäriensä Roosan ja Iinan kanssa.
Sångaren Pentti Hietanen kommer på första advent, som en del av sin konsertturné, till Lovisa. Han uppträder i kyrkan tillsammans med sin fru Heini och döttrarna Roosa och Iina.

Hietanen on poikkeuksellisen monipuolinen taiteilija, joka viihtyy ja viihdyttää sekä suurilla estradeilla että pienissä klubeissa.
Hietanen är en synnerligen mångsidig artist som trivs och underhåller på såväl stora estrader som i små klubbar.

”Perheen joulu” on hyväntekeväisyyskonsertti, jonka tuotot käytetään lyhentämättömänä edistämään urheilua ja liikuntaa Loviisan ja Lapinjärven seudulla.
”Familjens jul” är en välgörenhetskonsert. Intäkterna går oavkortade till idrottsföreningar som sysslar med ungdomsverksamhet i Lovisa och i Lappträsk.

Lipunmyyntiin Loviisassa osallistuu FC Loviisa. Ostamalla lipun konserttiin tuet Rauhalan tekonurmihanketta. Lisätietoja tekonurmihankkeesta ja Varuboden-Osla Areenasta FC Loviisan kotisivuilla osoitteessa www.fcloviisa.fi.
Föreningen FC Lovisa deltar i biljettförsäljningen. Genom att köpa en biljett stöder du konstgräsprojektet i Fredsby. Mera information om projektet och Varbuboden-Osla Areena hittas på sajten www.fcloviisa.fi

LIPPUTIEDUSTELUT/BILJETTFÖRFRÅGNINGAR

Loviisassa/I Lovisa
– FC Loviisa, Niclas Mattsson 040-7407308 tai/eller Annina Hollmén 040-5611580
– Kello & Kulta Karvonen, liikkeen aukioloaikoina/då affären har öppet.
– K-supermarket Loviisa-Lovisa, liikkeen aukioloaikoina/då affären har öppet.

Lapinjärvellä/I Lappträsk
– Anne-Mari Mäkelä, 0500-610357
– M-Market Lapinjärvi, liikkeen aukioloaikoina/då affären har öppet.

Porlammilla ja Myrskylässä/I Porlom och Mörskom
– Pirjo Hannula, 040-7447867

Porlammilta myös linja-autokuljetus konserttiin ja takaisin. Linja-autoon mahdollista nousta Lapinjärveltä. Lisätiedot, kuljetusvaraukset ja aikataulu: Pirjo Hannula, 040-744 7867.
Från Porlom arrangeras även busstransport till konserten och tillbaka. Man kan stiga på bussen iockså i Lappträsk. Tilläggsuppgifter, platsreservreing och tidtabell: Pirjo Hannula, 040-744 7857.

Lisätiedot/Tilläggsuppgifter: Anne-Mari Mäkelä, 0500610357.
Konsertin promoottoori/Konsertens promotor: Marathon Team Lapinjärvi ry.

Lovisabor är generösa / Loviisalaiset ovat anteliaita

I Lovisa finns många föreningar och organisationer som sysslar med olika former av välgörenhet. Vill du berätta om den förening du är aktiv i? Ni kanske snart ska ha en basar eller något annat evenemang? Mejla informationen, gärna med en bild, till liljendahl.carita@gmail.com så får du synlighet på Bloglovisa.

Loviisassa on paljon yhdistyksiä ja järjestöjä jotka harrastavat hyväntekeväisyyttä.
Oletko sellaisessa toiminnassa mukana ja haluatko kertoa siitä? Teillä on ehkä myyjäiset tulossa tai järjestätte jonkun tapahtuman? Lähetä tiedot kuvan kanssa osoitteella liljendahl.carita@gmail.com niin saat näkyvyyttä Blogloviisassa.

Köp ett ljus och understöd barnhemmet i Bolivia. Osta kynttilä, tuet lastenkotia Boliviassa.

Köp ett ljus och understöd barnhemmet i Bolivia. Osta kynttilä, tuet lastenkotia Boliviassa.

Lyhyesti suomeksi
Corazon Grande on tytöille tarkoitettu lastenkoti Boliviassa.
Kodin aloitteentekijä on Siw Broman Loviisasta. Koti otettiin käyttöön huhtikuussa 2006. Jälleenrakennusten jälkeen 2010 Corazón Grande toimii kotina kahdellekymmenelleneljälle  2-18-vuotiaalle tytölle.
Corazón Granden toimii korvaavana perheenä. Kantavana ajatuksena on antaa kodittomille lapsille oikea koti ja hyvä alku elämälle.
Corazon Granden kummit ry myy kauniita ja laadukkaita kynttilöitä lastenkodin hyväksi. Niitä on useampia värejä Yhden kynttilän hinta on 6 euroa ja kaksi maksaa 10 euroa.
Jos haluat ostaa kynttilöitä ota yhteyttä Anneli Sjöholmiin – anneli.sjoholm@sulo.fi

…………………………………

Vad sysslar stödföreningen för Corazon Grande med?
Frågan går till föreningens ordförande Maria Grandell-Strömgård.

Huvudsyftet med Corazón Grandes faddrar är att på olika sätt stöda Lovisabördiga Siw Bromans barnhem Corazón Grande i Bolivia. Vi fungerar som en länk mellan barnhemmet och dem som är faddrar och rekryterar nya. Föreningen skaffar också medel genom att ordna evenemang och sälja olika produkter.

Just nu säljer ni högklassiga ljus till förmån för verksamheten.
Kan vem som helst beställa dem?
Vem som helst får givetvis köpa ljus! Det gör man enklast genom att kontakta vice ordförande Anneli Sjöholm på anneli.sjoholm@sulo.fi.

Arrangerar ni någon försäljning/marknad inför jul? Var, när och vad finns till salu då?
Föreningen deltar i Skeppsbrons traditionella jul- och hantverksmarknad lördagen den tredje december.  Då säljer vi olika delikatesser inför jul, så som mat, sylt, matbröd m.m. Vi har givetvis också ljus, bolivianska smycken och hantverk till salu.
Dessutom finns ljus till salu på Almska Gårdens julmarknad lördagen den 10 december.

Därtill ska vi alldeles snart köra igång ett fint lotteri. Vinsterna, som finns till påseende i optiker Jarmo Laines skyltfönster i Galleria i Lovisa, är verkligt fina. Man kan vinna en stor tiffanylykta, en målning av Krister Vikström, Rune Rikbergs keramik, en pall och Inge Lööks populära kalendrar.

Lotterna säljs av föreningens styrelsemedlemmar och hos optiker Jarmo Laine. Lotter säljs också på julmarknaderna.

Hur många medlemmar har stödföreningen och hur många faddrar finns det?
Stödföreningen har i detta nu 50 medlemmar och faddrarna är ca 150.

Vad fick just dig att personligen engagera dig för Corazon Grande, och hur ska andra intresserade göra för att bli medlemmar och/eller faddrar?
Mitt engagemang för CG bottnar först och främst i det enkla faktum att vi i vårt land har det så bra och att det är vår medmänskliga plikt att göra något för dem som är sämre lottade.  Att det just blev Corazón Grande beror på att jag själv besökt Bolivia och sett hur mycket en liten insats av oss kan betyda för barnen där. Jag tycker också att om Siw Broman, en ensam kvinna från Lovisa, lyckats få igång barnhemmet så ska väl vi östnylänningar tillsammans kunna hjälpa henne att hålla igång verksamheten!  Dessutom verkar föreningen helt utan mellanhänder.

Den som är intresserad av att bli fadder
kontakta Gunilla Boxberg-Wide via e-post corazongrandefi@gmail.com eller telefon 050 3477707. Om man vill komma med i stödföreningen kan man kontakta mig på adressen maria.grandell@pp.inet fi eller ringa mig på 0400 826064.

Mera information på Corazón Grandes hemsida.

 

Täällä viihtyvät lapsiperheet / Här trivs barnfamiljerna

Marina Astikainen tapaamispaikan Kulman ulkopuolella. Marina utanför träffplatsen Hörnan. Foto: Carita Liljendahl

Marina Astikainen tapaamispaikan Kulman ulkopuolella. Marina utanför träffplatsen Hörnan. Foto: Carita Liljendahl

Mannerheimin lastensuojeluliiton Loviisan osasto ja kaupungin Treffis tekevät yhteistyötä ja pitävät perhekahvilaa nimeltään Kulmis, aikuisille ja lapsille kumppanuustalo Kulmassa keskiviikkoisin klo 10-12 . Paikalle voi tulla ja sieltä lähteä miten parhaiten omiin aikatauluihin sopii!

Mistä tämä idea lähti?

Idea lähti siitä kun kyselyitä perhekahvilasta oli tullut aika paljon koska sellaista toimintaa ei ollut Loviisassa. MLL Loviisan yhdistys ei kuitenkaan yksin voinut lähteä tätä vetämään, mutta onneksi saimme Loviisan kaupungin ja Treffiksen Tinan mukaan!

Mitä teette kun tapaatte? Minkäikäiset lapset ovat tervetulleita?
Vanhemmat saavat kahvitella sekä vaihtaa toisten vanhempien ja meidän ”tätien” kanssa kuulumisia ja ajatuksia. Vapaan oleskelun lisäksi meillä on luentoja joiden aikana viihdytämme lapsia saduilla ja askartelulla jotta vanhemmat saavat rauhassa kuunnella. Näitten lisäksi meillä on teemapäiviä jolloin askartelemme esimerkiksi isänpäiväksi ja jouluksi.
Ikäsuositus on 0-5, mutta kyllä eskarilainenkin mukaan mahtuu jos sattuu esimerkiksi olemaan eskarista vapaata!

Kuinka monta perhettä ja lasta ovat vieralleet tähän mennessä? Onko tilaisuus kaksikielinen?
Tähän mennessä paikalla on ollut n. 20-40 kävijää per kerta. Määrä vaihtelee tietysti perheen muitten menojen ja meidän Kulmiksen ohjelman mukaan.
Toiminta on kaksikielinen ja me kaikki vetäjät olemme kaksikielisiä. Luennot vedetään molemmilla kielillä jos tarvetta, muuten vanhempien toivomuksen mukaan.

Saako vanhemmat esittää toiveita ohjelman suhteen? Onko sellaisia toiveita jo toteutettu?
Ehdottomasti saa esittää ja on jo esitettykin samalla kun pyysimme ehdotuksia perhekahvilan nimestä. Nimeksihän tuli Kulmis. Ensimmäinen ohjelmaehdotus oli lastenvaatekirppis jota nyt mietitään että miten sen voisi toteuttaa. Kumppanuustalo Kulmassa se voi olla haasteellista mutta pyritään toteuttamaan jossakin paikassa jossain vaiheessa.

Jatkuuko toiminta myös keväällä? Ovatko tapaamiset ilmaisia?
Toiminta tarjoiluineen on ilmaista ja meidän vilpitön toive ja ajatus on että toiminta jatkuu myös keväällä jos kerran kävijöitä on joka kerta näin monta.
Selvästikin tällaista toimintaa halutaan ja tarvitaan joten toivottavasti kevätkausi jatkuu samalla tavalla!

Oletko itse yhdistyksessä mukana? Haluatko kertoa sen toiminnasta? Saada näkyvyyttä ennen tiettyä tapahtumaa? Lähetä kuva ja lyhyt teksti osoitteella liljendahl.carita@gmail.com niin julkaisemme tiedot täällä. Julkaisemme myös linkki juttuun sosiaalisen median kautta.
Leikitään yhdessä. Vi leker tillsammans.

Leikitään yhdessä. Vi leker tillsammans.

Mannerheims barnskyddsförbunds Lovisa-avdelning samarbetar med stadens Treffis och arrangerar ett familjekafé för vuxna och barn i Kompanjonskapshuset Hörnan. Kaféet är öppet om onsdagar kl. 10-12 och man kan komma då det passar familjens tidtabell bäst!

Hur föddes idén?
Vi hade fått rätt många förfrågningar om ett familjecafé då det inte fanns någon liknande verksamhet sedan tidigare i Lovisa. MLL:s Lovisa-avdelning hade ändå inte själv haft resurser att sköta allt, men lyckligtvis fick vi Tina från Treffis med!

Vad gör ni då ni träffas? Hur gamla är barnen som kommer?
Föräldrarna får dricka kaffe tillsammans och utbyta tankar med andra föräldrar och med oss ”tanter”. Utöver fri samvaro har vi ibland föreläsningar. Då läser vi sagor för barnen eller pysslar med dem så att föräldrarna i lugn och ro kan lyssna på föreläsaren. Vi har också temadagar då vi till exempel pysslar inför fars dag och jul. Åldersrekommendationen är 0-5, men barn i förskoleåldern får också plats.

Hur många familjer och barn har ni haft på besök hittills?
Ungefär 20-40 besökare per gång. Det varierar beroende på vilka andra aktiviteter familjerna har.
Verksamheten är tvåspråkig och det är vi ledare också. Föreläsningarna går på två språk om besökarna så vill, allt enligt föräldrarnas önskemål.

Får föräldrarna komma med önskemål om träffarnas innehåll? Har sådana redan förverkligats?
De får de absolut och de har de också gjort, bland annat namnet Kulmis har föräldrarna gett förslag om. Det finns också önskemål om loppis med barnkläder och den idén jobbar vi nu vidare med. Att arrangera den i kompanjonskapshuset kan bli en utmaning, men vi får se, kanske vi hittar en annan plats för loppisen!

Fortsätter verksamheten på våren? Är träffarna gratis?
Verksamheten med servering är gratis och vår uppriktiga önskan är att få fortsätta även på våren då vi nu haft så många besökare.
En sådan här verksamhet tycks vara uppskattad så vi hoppas verksamheten kan fortsätta enligt samma modell på våren.

Är du själv med i förening? Vill du berätta om er verksamhet? Vill ni få synlighet för ett specifikt evenemang? Skicka en kort text och en bild till liljendahl.carita@gmail.com så publiceras uppgifterna här. Vi delar också länkarna till artiklarna på sociala medier.

Tule tekemään löytöjä! Kom och gör fynd!

Almojen kirppistapahtuma on suosittu liikuntahallissa. Almornas lopptorg är populärt i idrottshallen.

Almojen kirppistapahtuma on suosittu liikuntahallissa. Almornas lopptorg är populärt i idrottshallen.

När grundades föreningen Almorna i Lovisa och vilka är föreningens främsta uppgifter?
– Marthakretsen Alma grundades i mars 1995. Det är en underavdelning till Lovisa Marthaförening r.f och vi är alla medlemmar i Finlands svenska marthaförbund. Verksamheten går ut på att träffas minst en gång per månad. Mötena hålls sista måndagen varje månad från augusti till november, oftast med nåt program. Nu i höst arrangeras till exempel en Må-bra-kväll hos IONA Wellness i oktober och handarbete på Textilhuset i november.

Hur många medlemmar har ni? Hur gör man för att bli medlem?
–  Idag har kretsen 31 medlemmar av vilka cirka 20 är aktiva. Medlem kan man bli när som helst. Det är bara att kontakta en alma till exempel på loppiset eller via vår Facebooksida.

Ni ska ha loppis söndagen den 9.10. Berätta mer om traditionen.
–  De började ordnas 1995. Första var på Generalshagens skola, sedan höll vi rätt många år till på svenska högstadiet och när det blev för trångt där flyttades hela tillställningen till idrottshallen. Två gånger per år arrangerar vi loppis, en gång på våren och en gång på hösten. Söndagen den 9 oktober klockan 10 – 13 är det åter dags i idrottshallen. I cafeterian säljs kaffe, te, saft och hembakat. Det säljs lotter och arrangeras mete och illustrerad sagostund.

Hur många försäljare väntar ni er och vad finns till salu?
–  I slutet av september hade cirka 30 försäljare bokat plats. Det finns plats för lika många till. Från början var det barnkläder och -prylar som efterlystes, i dag får man gärna sälja annat också.

Hur använder ni pengarna ni får in?
–  En del av pengarna doneras och en del används till mötesprogram och för att subventionera eventuella resor eller teaterbesök och dylikt  för medlemmarna. Låg- och högstadiet har många år fått ALMA-stipendier att dela ut, högstadiet har fått hörböcker, familjedagvårdare har fått leksaker till barnen, Marita-hemmet fleece-plädar och senast fick Rosenkulla servicehus ett bidrag till en Tallinnresa för klienter och vårdare. Lovisabördiga Siw Bromans barnhem Corazon Grande i Bolivia har fått understöd och nu på höstloppiset är det den understödsföreningen som ordnar metet och får intäkterna. ALMA har många gånger efterlyst ansökningar om bidrag, men det kommer inte in så många. Vi försöker hitta mål för donationerna själva, men det är inte alltid så lätt.
Kahvilasta löytyy monenlaisia herkkuja. I kafeterian finns många delikatesser.

Kahvilasta löytyy monenlaisia herkkuja. I kafeterian finns många delikatesser.

Milloin yhdistys perustettiin ja mitä pääasiallisesti teette?
Marttojen piiri Alma perustettiin maaliskussa 1995. Se on ruotsinkielisten marttojen yhdistyksen alaosasto. Olemme kaikki Finlands svenska marthaförbundetin jäseniä.
Kokouksia on vähintään kerran kuukaudessa. Tänä syksynä järjestämme muun muassa Voi-hyvin-illan lokakuussa ja käsityötä ruotsinkielisen kansalaisopiston tekstiilitalossa marraskuussa.

Kuinka monta jäsentä on ja miten jäseneksi pääsee?
– Piirillä on tänään 31 jäsentä joista 20 on aktiivisia. Jäseneksi pääsee milloin tahansa. Kiinnostuksestaan voi kertoa kirpputorilla 9.10, yhteyttä saa myös Facebooksivustomme kautta.

Seuraava kirppis on 9.10. Miten kaikki alkoi ja mitä siellä tapahtuu?
–  Ensimmäinen kirppis järjestettiin 1995. Silloin olimme Generalshagenin kolulun tiloissa. Sen jälkeen meni aika monta vuotta ruotsinkielisessä yläasteessa mutta siitä tuli aikoinaan liian ahdas, jolloin muutimme liikuntahallille. Kirppiksiä on vuoden aikana kaksi, kerran keväällä, kerran syksyllä. Sunnuntaina 9.10 tavataan jälleen klo 10-13. Kahvila on auki, myydään arpoja ja lapsille on muun muassa onginta ja satutuokio.

Montako myyjää odotatte?
–  Syyskuun lopussa oli noin 30 ilmoittautuneita. Tilaa on vielä paljon muillekin.

Miten tuloja käytetään?
–  Osa lahjoitetaan, osa käytämme yhdistyksessä pienenä tukena esimerkiksi kun lähdemme teatteria katsomaan.
Koulut ovat saaneet stipendejä ja kirjoja, perhepäivähoitajat leluja lapsille, Maritakoti on saanut huopia, Rosenkullan palvelutalo pientä matkatukea ja Corazon Grande, jota loviisalaissyntyinen Siw Broman pyörittää Boliviassa, on myös saanut tukea.
Meiltä voi hakea tukea, mutta aika vähän niitä tulee. Silloin päätämme itse minne lahjoitetaan rahaa.