Syyskuvia Pernajasta / Höstbilder från Pernå

Pernajan kirkko. Pernå kyrka. Foto: Maj-Len Eriksson

Keräämme Blogloviisaan kuvia koko Loviisasta. Tässä Pernajan kirkko kauniissa syysmiljöössä.

Vi samlar bilder till Bloglovisa från hela Lovisa. Här ses Pernå kyrka i vacker höstskrud.

Osallistu Sinäkin blogin tekoon. Lähetä kuvia, tekstejä jos haluat, eri tapahtumista tai kotikylästäsi. Osoite on liljendahl.carita@gmail.com.

Du får gärna delta i skapandet av den här bloggen. Skicka bilder från din hemmiljö eller från något evenemang du tagit del av. Adressen är liljendahl.carita@gmail.com.

Mikael Agricola-statyn i parken intill kyrkan. Agricolapatsas kirkon viereisessä puistossa. Foto: Maj-Len Eriksson

Höststämningar / Syystunnelmia

Metallin ranta Valkossa, Metalls strand i Valkom. Foto: Carina Nyman

Ihana vanha haljennut kivi. En härlig gammal sprucken sten. Metalls strand, Metallin ranta. Foto: Carina Nyman

Vanha vaahterapuu, ett gammalt lönnträd, Ribäckbacken. Foto: Maj-Len Eriksson

Lantliga vyer / Maalaismaisemia

Vielä on kesää jäljellä.
Mutta syksy on kuitenkin ovella. Ja se saa näkyä kuvissa.
Täällä näytetään mielellään kuvia lukijoiden kotimaisemista.
Lähetä Sinäkin kuvia – osoite on liljendahl.carita@gmail.com

Kaunis auringonkukka. En vacker solros. Foto: Daniela Ikäheimo

Än har vi sommar kvar.
Men hösten står för dörren, och det får synas i fotografierna.
Här visar vi gärna bilder från läsarnas hemtrakter.
Adressen är liljendahl.carita@gmail.com.

Peltotöitä Liljendalissa. Arbete på åkern i Liljendal. Foto: Daniela Ikäheimo

Vielä on kesää jäljellä / Ännu dröjer sig sommaren kvar

Tämä kuva on otettu kirkon vieressä olevassa puistossa 12.9, illan suussa, kirjoittaa Kerttu Lähteenmäki.

Den här bilden togs av Kerttu Lähteenmäki i parken invid kyrkan.

Foto: Kerttu Lähteenmäki

Kuka tahansa saa osallistua blogin tekoon lähettämällä kuvia ja/tai tekstejä. Saavat olla luontokuvia, myöhäiskesän tai alkusyksyn merkkejä, tai ihan mitä tahansa kunhan ovat Loviisassa tai sen kylissä otettuja.

Vem som helst kan vara med om att skapa den här bloggen med bilder och/eller texter. Det kan vara bilder från naturen, sensommartecken eller bilder som visar att hösten är i antågande. Men vilka som helst bilder duger, bara de är tagna i Lovisa eller i någon av de kringliggande byarna.

Osoite on / adressen är: liljendahl.carita@gmail.com

Halonen kävi Loviisassa / Halonen besökte Lovisa

Jaana Kapari-Jatta ja presidentti Tarja Halonen Karamaloon ulkopuolella. Jaana Kapari-Jatta och president Tarja Halonen utanför Karamaloo. Foto: Sonja Ilvetsalo-Koskinen

Loviisan Rauhanfoorumi täytti tänä vuonna 30 vuotta. Juhlapuheen Lovisa Gymnasiumissa piti presidentti Tarja Halonen. Sen jälkeen Halonen kävi myös Laivasillalla missä hän vieraili muun muassa Karamaloo-liikkeessä. Sieltä hän sai valita itselleen afrikkalaisen mekon.

Lovisa Fredsforum firade i år 30-års jubileum. Festtalet i Lovisa gymnasium hölls av president Tarja Halonen. Efter festen besökte Halonen Skeppsbro-området och bland annat affären Karamaloo. Där fick hon välja en klänning åt sig. Den har tillverkats i Afrika.

Sommarminnen / Kesämuistoja

Kesämuistoja varmasti riittää nyt jo – ja niitä tulee lisää koko ajan.
Lähetä ne kuvamuodossa (jpeg), lyhyen tekstin kanssa jos haluat, osoitteella liljendahl.carita@gmail.com.
Jos olet käynyt kivassa näyttelyssä, mukavassa tapahtumassa – tai jos haluat etukäteen mainostaa jotain tapahtumaa – ota silloinkin yhteyttä niin saat näkyvyyttä Bloglovisan kautta.

Du har redan säkert många sommarminnen, och fler skapas hela tiden.
Dela med dig av dem här på Bloglovisa. Skicka bilder i jpeg-format, och en kort text om du vill, till liljendahl.carita@gmail.com.
Om du har varit på en trevlig utställning eller tagit del av ett evenemang – eller om du på förhand vill marknadsföra ett sådant – ta kontakt, så får du synlighet via Bloglovisa.

Ett minne från prinsessans tält i sagoparken under Rosor och trädgårdar-evenemanget. Muisto prinsessan puistosta, Ruusuja ja puutarhoja-tapahtuman yhteydessä. Foto: Tua Mylius

Aurinko paistaa ja tekee puut kullanvärisiksi. Solen lyser och får grenverket att skimra. Foto: Sara Lindborg

Kirkon vieressä on kaunis puisto ja suihkulähde. Bredvid kyrkan finns en vacker park och en fontän. Foto: Sara Lindborg

Sommar i herrgårdar / Kartanoiden puutarhat

Gunilla Asén från Borgå har besökt Lovisa och bland annat utställningen Sommar i herrgårdar och trädgårdsparker i Almska Gården. Den pågår till och med den 30 september.
Alla foton: Gunilla Asén

Gunilla Asén Porvoosta on käynyt Loviisassa, muun muassa Almin talossa missä näyttely Kartanoiden puutarhat ja puistot on nähtävillä 30.9.2017 saakka.
Kaikki kuvat: Gunilla Asén

De olika trädgårdsstilarna har framför allt satt sin prägel på prydnadsträdgården eller lustträdgården, den del av trädgården som ligger i direkt anslutning till herrgårdens huvudbyggnad. De östnyländska herrgårdarnas trädgårdar och parker som vi ser dem i dag är anlagda under 1800-talet och i början av 1900-talet. På flera av dem finns delar från olika stilriktningar, men det är den engelska stilen som dominerar.

Utställningen i Almska Gården består av föremål, målningar, fotografier, film och texter. Materialet kommer från flera olika herrgårdar i Östnyland.

Erilaiset puutarhatyylit ovat ennen muuta antaneet leimansa koriste- tai huvipuutarhaan, siihen osaan puutarhaa, joka on suorassa yhteydessä herraskartanon päärakennukseen. Itäuusmaalaisten herraskartanoiden puutarhat ja puistot sellaisina, kuin näemme ne tällä hetkellä, on perustettu 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa. Useissa on monenlaisia tyylisuuntia, mutta englantilainen tyyli hallitsee.

Almintalon näyttelyssä esillä oleva materiaali koostuu useasta Itä-Uudenmaan alueen kartanosta lainatuista esineistä, maalauksista, kuvista ja teksteistä.

Vanhat työkalut. Gamla arbetsverktyg.

Gunilla hann också besöka Skeppsbroområdet och visar bilder därifrån.
Gunilla kävi myös Laivasillan alueella ja näyttää kuvia sieltä.

Fyren i Strandparken. Rantapuiston majakka.

Väriloistoa, Karamaloo, Laivasilta. Färgprakt, Karamaloo, Skeppsbron.