Halonen kävi Loviisassa / Halonen besökte Lovisa

Jaana Kapari-Jatta ja presidentti Tarja Halonen Karamaloon ulkopuolella. Jaana Kapari-Jatta och president Tarja Halonen utanför Karamaloo. Foto: Sonja Ilvetsalo-Koskinen

Loviisan Rauhanfoorumi täytti tänä vuonna 30 vuotta. Juhlapuheen Lovisa Gymnasiumissa piti presidentti Tarja Halonen. Sen jälkeen Halonen kävi myös Laivasillalla missä hän vieraili muun muassa Karamaloo-liikkeessä. Sieltä hän sai valita itselleen afrikkalaisen mekon.

Lovisa Fredsforum firade i år 30-års jubileum. Festtalet i Lovisa gymnasium hölls av president Tarja Halonen. Efter festen besökte Halonen Skeppsbro-området och bland annat affären Karamaloo. Där fick hon välja en klänning åt sig. Den har tillverkats i Afrika.

Sommarminnen / Kesämuistoja

Kesämuistoja varmasti riittää nyt jo – ja niitä tulee lisää koko ajan.
Lähetä ne kuvamuodossa (jpeg), lyhyen tekstin kanssa jos haluat, osoitteella liljendahl.carita@gmail.com.
Jos olet käynyt kivassa näyttelyssä, mukavassa tapahtumassa – tai jos haluat etukäteen mainostaa jotain tapahtumaa – ota silloinkin yhteyttä niin saat näkyvyyttä Bloglovisan kautta.

Du har redan säkert många sommarminnen, och fler skapas hela tiden.
Dela med dig av dem här på Bloglovisa. Skicka bilder i jpeg-format, och en kort text om du vill, till liljendahl.carita@gmail.com.
Om du har varit på en trevlig utställning eller tagit del av ett evenemang – eller om du på förhand vill marknadsföra ett sådant – ta kontakt, så får du synlighet via Bloglovisa.

Ett minne från prinsessans tält i sagoparken under Rosor och trädgårdar-evenemanget. Muisto prinsessan puistosta, Ruusuja ja puutarhoja-tapahtuman yhteydessä. Foto: Tua Mylius

Aurinko paistaa ja tekee puut kullanvärisiksi. Solen lyser och får grenverket att skimra. Foto: Sara Lindborg

Kirkon vieressä on kaunis puisto ja suihkulähde. Bredvid kyrkan finns en vacker park och en fontän. Foto: Sara Lindborg

Sommar i herrgårdar / Kartanoiden puutarhat

Gunilla Asén från Borgå har besökt Lovisa och bland annat utställningen Sommar i herrgårdar och trädgårdsparker i Almska Gården. Den pågår till och med den 30 september.
Alla foton: Gunilla Asén

Gunilla Asén Porvoosta on käynyt Loviisassa, muun muassa Almin talossa missä näyttely Kartanoiden puutarhat ja puistot on nähtävillä 30.9.2017 saakka.
Kaikki kuvat: Gunilla Asén

De olika trädgårdsstilarna har framför allt satt sin prägel på prydnadsträdgården eller lustträdgården, den del av trädgården som ligger i direkt anslutning till herrgårdens huvudbyggnad. De östnyländska herrgårdarnas trädgårdar och parker som vi ser dem i dag är anlagda under 1800-talet och i början av 1900-talet. På flera av dem finns delar från olika stilriktningar, men det är den engelska stilen som dominerar.

Utställningen i Almska Gården består av föremål, målningar, fotografier, film och texter. Materialet kommer från flera olika herrgårdar i Östnyland.

Erilaiset puutarhatyylit ovat ennen muuta antaneet leimansa koriste- tai huvipuutarhaan, siihen osaan puutarhaa, joka on suorassa yhteydessä herraskartanon päärakennukseen. Itäuusmaalaisten herraskartanoiden puutarhat ja puistot sellaisina, kuin näemme ne tällä hetkellä, on perustettu 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa. Useissa on monenlaisia tyylisuuntia, mutta englantilainen tyyli hallitsee.

Almintalon näyttelyssä esillä oleva materiaali koostuu useasta Itä-Uudenmaan alueen kartanosta lainatuista esineistä, maalauksista, kuvista ja teksteistä.

Vanhat työkalut. Gamla arbetsverktyg.

Gunilla hann också besöka Skeppsbroområdet och visar bilder därifrån.
Gunilla kävi myös Laivasillan alueella ja näyttää kuvia sieltä.

Fyren i Strandparken. Rantapuiston majakka.

Väriloistoa, Karamaloo, Laivasilta. Färgprakt, Karamaloo, Skeppsbron.

 

Katto-Kassinen kävi Loviisassa / Karlsson på taket besökte Lovisa

Jos katsot vähän tarkemmin – Katto-Kassinen kävi Loviisassa 🙂

Om du tittar efter lite noggrannare – Karlsson på taket besökte Lovisa 🙂

Siellä hän on! Där är han! Foto: Tua Mylius

Tällaisia tilannekuvia haluamme tänne lisää.
Vi tar gärna emot flera roliga situationsbilder till den här sajten.
Blogloviisan sähköpostiosoite/Bloglovisas e-postadress: liljendahl.carita@gmail.com

Muisto Ruusuja ja Puutarhoja-tapahtumasta, Rantapuistossa oli satupuisto. Ett minne från evenemanget Rosor och Trädgårdar, Strandparken var en sagopark. Foto: Tua Mylius

Kukkaloistoa Loviisassa. Blomsterprakt i Lovisa. Foto: Tua Mylius

 

Tunnistatko kukat? Känner du igen blommorna?

10 kaunista ja herkkää syytä lähteä luontoon juuri nyt.
Kuka tunnistaa kauniit kukkamme?
Kirjoita komenttisi tähän, numeroineen jos tunnistat yhden tai useamman kukan.

10 orsaker att ge sig ut i naturen just nu.
Vem känner igen våra vackra blomster?
Skriv din kommentar här, med växtens nummer, om du känner igen en eller flera blommor.

Foto: Luru Hirva

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Kuvia Liljendalpäivistä / Bilder från Liljendaldagarna

Aurinkoa riitti ja markkinäväkeä myös. Solen sken och folk trivdes på marknaden utanför Liljendalgården.

Stina Lindgård och Bengt Wahlroos visar en gammal bibel. Vanha raamattu näytillä.

Lovisakören laulaa. Lovisakören uppträder.

Kävitkö sinä Liljendalissa 16-18.6? Otitko kuvia markkinoilla tai vaikkapa iltajuhlissa Café Liljan pihalla? Julkaisemme niitä mielellään täällä. Lähetä kuvat osoitteella liljendahl.carita@gmail.com.

Deltog du i Liljendaldagarna 16-18.6? Tog du bilder från marknaden eller från någon annan plats, till exempel på musikfesten vid Café Lilja? Vi publicerar dem gärna här. Skicka bilderna till liljendahl.carita@gmail.com.

Poniratsastusta. Ponnyritt.

Kuvia kylistä / Bilder från byarna

Sivustolle kerätään kivoja ja kauniita kuvia Loviisasta. Niitä voi lähettää tänne koko ajan. Tällä tavalla voimme näyttää Loviisan parhaat näkymät myös ulkopaikkakuntalaisille!

Lähetä kuvat osoitteella liljendahl.carita@gmail.com. Kerro missä kuva on otettu ja kuka on valokuvaaja. Saat toki myös kertoa lyhyen tarinan kuvistasi jos haluat!

Vi samlar in trevliga och vackra bilder från Lovisa till den här sajten. Ni kan sända in dem hela tiden. Via den här sajten kan vi visa även för personer som inte bor här hur fint det är i Lovisa.

Sänd dina bilder till liljendahl.carita@gmail.com. Berätta vem som tagit bilden, var och när. Skriv gärna också en kort historia som säger mer om bilden, om du så vill.

Solnedgång över åkrarna vid järnvägen. Foto: Sara Lindborg

Tulpanprakt och hund

Cara 10 vuotta nauttii keväästä ja tulppaaneista Garnisonissa. Hunden Cara, 10 år, njuter av våren och tulpanernas prakt i Garnison. Foto: Mia Heijnsbroek-Wirén

Foto: Johnny Hurmerinta

Blderna är tagna vid Skinnarbystranden vid Hopomträsk. Skinnarbyn rannalla Hopomjärvellä.

Foto: Johnny Hurmerinta