Kuvia Kotkasta Kappelissa / Fotografier från Kotka i Kapellet

Ravintola Kappelin salissa on tällä hetkellä  taiteilija ja valokuvaaja Seppo JJ Sirkan valokuvia esillä. Näyttely on osa Sataman kajo–valokuvanäyttelyn kuvista.

– Sirkan valokuvat Kotkan vanhoista puutaloista, jotka kaikki purettiin 1960- ja 1970-luvuilla, sopivat mainiosti juuri Loviisan Kappeliin, sanoo ravintolan omistaja Airi Kallio.

Kappelissa jatkuu taitelijatapaamiset myös tulevaisuudessa – kiinnostuneet taitelijat pyydetään ottamaan yhteyttä Kallioon.

Valokuvaaja itse, fotografen själv. Seppo JJ Sirkka. Foto: Carita Liljendahl

Sataman kajo -valokuvakirjan kuvitusta Kotkan puretuista puutaloista 1960- ja 1970-luvuilta: Vuorikatu 4 sisäpiha.

I restaurang Kapellets sal finns fotografier utställda som fotografen och konstnären  Seppo JJ Sirkka tagit. De visar hur de gamla trähusen i Kotka såg ut innan de revs på 1960- och 1970-talet.

Restaurangen fortsätter gärna med konstnärsträffar och den som känner intresse för att vara med ska kontakta Airi Kallio.

Sataman kajo -valokuvakirjan kuvitusta Kotkan puretuista puutaloista 1960- ja 1970-luvuilta: Kirkkokatu 18.

 

Yle Östnyland firar 50 år / Valokuvanäyttely

”Mitt,ditt, vårt – Yle Östnyland 50 år” är en fotoutställning i Almska Gården. Den pågår till och med onsdagen den 27 september.
Efter det flyttar den till Borgå och sedan till Sibbo för att slutligen landa i Lappträsk den 28 december.

Den sista vädjan för att bevara Borgå BB var förgäves. Demonstranter samlades utanför Borgå sjukhus för en sista kamp i juni 2016. Foto: Fredrika Sundén.

”Mitt,ditt, vårt – Yle Östnyland 50 år” on valokuvanäyttely,  Almin talossa Loviisassa 28.9 saakka. Sen jälkeen näyttely siirtyy Porvooseen ja Sipooseen. Lapinjärvellä se avataan 28.12.

På Ånäs gård i Strömfors är målet att producera en miljon liter getmjölk för ostproduktion. Flera hundra mjölkande getter bor i två våningar i den gamla ladugården. Foto: Carmela Walder.

Yle Östnyland har fotograferat vardag och fest, sorg och glädje, lek och allvar. Med åren har det blivit tusentals bilder. På utställningen är det främst nyhetsbilder i fokus.

Varlaxudden är surfarnas paradis då det stormar. Vindbyar på upp till 27 meter i sekunden noterades under septemberstormen 2016. Foto: Mikael Kokkola.

Läs mer:

Ihanat kietaisunutut / Härliga små koftor

Loviisan kaupunki on vuodesta 2010 lahjoittanut kierrätetyistä pehmoisista pussilakanoista valmistetun kietaisunutun vastasyntyneille loviisalaisvauvoille. Loviisalaiset ovat puolestaan lahjoittaneet materiaalin näihin nuttuihin, jotka puvustaja ja valokuvaaja Virpi Lehtinen on suunnitellut ja valmistanut. Loviisan neuvola on hoitanut nuttujen jakelun perheille.
Vuonna 2010 nutun saaneet vauvat ovat syksyllä 2017 koulutiensä aloittavia lapsia. Tämän kunniaksi Loviisa Baby -projekti on esillä näyteikkunassa kaupungin keskustassa osoitteessa Kuningattarenkatu 16.
Jokainen vauva on ainutlaatuinen – ja niin on myös jokainen nuttu. Ne ovat kaikki erilaisia, mutta kaikki yhtä suloisia, aivan kuten vauvatkin.

Näyttely näyteikkunassa, Kuningattarenkatu 16. En utställning i skyltfönstret på Drottninggatan 16.

Lovisa stad har sedan 2010 gett en gåva till nyfödda Lovisabebisar. Det är en kofta som har tillverkats av återanvända, mjuka lakanstyg. Lovisabor har i sin tur donerat materialet till de här koftorna som kostymör och fotograf Virpi Lehtinen har planerat och tillverkat. Rådgivningen i Lovisa delar ut koftorna till familjerna.

De bebisar som fick koftor 2010 är barn som börjar i skolan hösten 2017. För att uppmärksamma detta presenterar sig Lovisa Baby-projektet i ett skyltfönster vid Drottninggatan 16 i centrum.

Varje baby är unik – så är också varje kofta. De är alla olika, men alla även söta precis som bebisarna.

Sommar i herrgårdar / Kartanoiden puutarhat

Gunilla Asén från Borgå har besökt Lovisa och bland annat utställningen Sommar i herrgårdar och trädgårdsparker i Almska Gården. Den pågår till och med den 30 september.
Alla foton: Gunilla Asén

Gunilla Asén Porvoosta on käynyt Loviisassa, muun muassa Almin talossa missä näyttely Kartanoiden puutarhat ja puistot on nähtävillä 30.9.2017 saakka.
Kaikki kuvat: Gunilla Asén

De olika trädgårdsstilarna har framför allt satt sin prägel på prydnadsträdgården eller lustträdgården, den del av trädgården som ligger i direkt anslutning till herrgårdens huvudbyggnad. De östnyländska herrgårdarnas trädgårdar och parker som vi ser dem i dag är anlagda under 1800-talet och i början av 1900-talet. På flera av dem finns delar från olika stilriktningar, men det är den engelska stilen som dominerar.

Utställningen i Almska Gården består av föremål, målningar, fotografier, film och texter. Materialet kommer från flera olika herrgårdar i Östnyland.

Erilaiset puutarhatyylit ovat ennen muuta antaneet leimansa koriste- tai huvipuutarhaan, siihen osaan puutarhaa, joka on suorassa yhteydessä herraskartanon päärakennukseen. Itäuusmaalaisten herraskartanoiden puutarhat ja puistot sellaisina, kuin näemme ne tällä hetkellä, on perustettu 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa. Useissa on monenlaisia tyylisuuntia, mutta englantilainen tyyli hallitsee.

Almintalon näyttelyssä esillä oleva materiaali koostuu useasta Itä-Uudenmaan alueen kartanosta lainatuista esineistä, maalauksista, kuvista ja teksteistä.

Vanhat työkalut. Gamla arbetsverktyg.

Gunilla hann också besöka Skeppsbroområdet och visar bilder därifrån.
Gunilla kävi myös Laivasillan alueella ja näyttää kuvia sieltä.

Fyren i Strandparken. Rantapuiston majakka.

Väriloistoa, Karamaloo, Laivasilta. Färgprakt, Karamaloo, Skeppsbron.

 

Näyttelyt / Utställningar

Tähän keräämme kuvia ja tietoja eri näyttelyistä Loviisassa. Jos itse järjestät näyttelyn, tai olet käynyt mielenkiintoisessa sellaisessa – lähetä tiedot ja mielellään myös kuvia niistä osoitteella liljendahl.carita@gmail.com niin kerromme näistä lyhyesti Bloglovisassa.

Här samlar vi bilder och uppgifter om olika utställningar som arrangeras i Lovisa. Om du själv arrangerar en utställning eller har besökt en intressant sådan – mejla uppgifter och gärna även bilder om den till liljendahl.carita@gmail.com, så får den synlighet här på Bloglovisa.

Galleri Theodor 2017
Mariankatu, Mariegatan, Lovisa.
06.06.-24.06. Jari Matti Karhula
27.06.-15.07. Luru Hirva
18.07.-05.08. Sari Olin
08.08.-02.09. Vuosinäyttely, Suomi 100 v. Årsutställning, Finland 100 år.
05.09.-23.09. Svante Martin
26.09.-14.10. Luova Maalaus-ryhmä, Gruppen Luova Maalaus.
17.10.-04.11. Lea Seppälä
07.11.-25.11. Pirkko Junttila
28.11.-16.12. Joulunäyttely/Julutställning.

Åsa Riippa och hennes installation utanför Galleri Theodor. Åsa Riippa työnsä kanssa gallerian ulkopuolella.

Tuija Linkolan työt. Tuija Linkolas arbeten. Galleri Theodor.

Anne Kuntsi, valokuvia vanhoista puistonpenkeistä. Fotografier av gamla parkbänkar.

Ravintola Kappelissa koko kesän aikana.
Kappelinpuisto Loviisan keskustassa.

I restaurang Kapellet under hela sommaren.
Kapellparken i Lovisa centrum.

Anne Kuntsi, Odd Kalland, Jaro Palmu.

Jaro Palmu. Foto: Airi Kallio.

Odd Kalland. Tauluja ravintola Kappelissa, tavlor i restaurang Kapellet. Foto: Airi Kallio.

Galleri Saltbodan 2017
Skeppsbron, Laivasilta, Lovisa.
21.5 – 11..6, Takuyo Kawachi, maalauksia/målningar
12.6 – 25.6, Jyrki Pietilä, Gula Villan, maalauksia/målningar
26.6 – 16.7, Marcus Forss, pikkuovia/smådörrar
17.7 – 30.7, Mikko ”Vilunki” Viljakainen, Vuoden graafikko 2017/Årets grafiker 2017
31.7 – 13.8, Carmen Thomas, valokuvia/fotografier
14.8 – 3.9, Mimosa Elo, valokuvia/fotografier

Tervik säteri – taiteen ja kulttuurin koti – ett hem med kultur och konst

Tervikin kartanomuseon säätiö omistaa Suomen suurimman yksityisen muotokuvakokoelman.
Siksi kuvataiden on saanut erityisen roolin näyttelyssä Almintalossa.
Näyttely on auki 24.4.2017 saakka.

Näyttely on osa kartonahanketta. Siinä esitellään kartanoita monipuolisilla näyttelyillä, pääosin Loviisan Almintalossa. Itä-Uusimaa on ollut Suomen kartanorikkainta seutua. Kartanoiden taidekokoelmat, esineistö ja tyylihuonekalut edustavat suomalaisittain ainutlaatuisella tavalla taidehistorian eri tyylisuuntia.

Kuvia Tervikin kartanosta. Bilder från Tervik säteri.

Stiftelsen Tervik gårds museum äger den största privata samlingen av porträtt i Finland. Därför har bildkonsten en framträdande roll på utställningen om Tervik säteri som pågår i Almska Gården till och med den 24 april 2017.

Utställningen är en del av Herrgårdsprojektet som presenterar herrgårdar genom mångsidiga utställningar. De arrangeras i huvudsak i Almska Gården i Lovisa.
Östra Nyland räknas som Finlands herrgårdsrikaste område. Gårdarnas konstsamlingar, föremål och möbler representerar på ett enastående sätt olika riktningar inom konsthistorien.

Hankevastaava Lotta Suomalainen ja projektisihteeri Nina Björkman- Nystén. Projektledare Lotta Suomalainen och projektsekreterare Nina-Björkman-Nystén. Foto: Carita Liljendahl

Robert Wilhelm de Geer, marsalkka ja kreivi, marschalk och greve.

Huomattava osa näyttelyn muotokuvista on alkuperäisiä, muutama jäljennöksiä ja osa muotokuvista otettuja valokuvia.

En betydande del av porträtten på utställningen är original, några är kopior och ett antal är fotografier av porträtt.

Aikaisemmin oli tavallista, että herraskartanot antoivat parhaiden kuvataiteilijoiden ja valokuuvajien kaunistaa kotejaan ja dokumentoida ihmisiä ja tapahtumia.

Tidigare var det vanligt att herrgårdar anlitade de förnämsta bildkonstnärerna och fotograferna för att försköna sina hem och dokumentera folk och händelser där.

Astiasto, en servis.

Gamla fotografier, vanhoja valokuvia.

Vanhoja kuvia Loviisasta / Gamla bilder från Lovisa

Loviisalainen Eddie Bruce on kirjoittanut seuraavat terveiset Facebookissa:
Hei kaikki te jotka vierailette Loviisassa – tai asutte täällä: Gallerian eteläpuolen ikkunassa pyörii kuvasarja (yli 200 kuvaa) vanhasta ja hieman uudemmastakin Loviisasta. Rosvall (Veikon Kone) halusi kuvasarjan piristämään jouluviikkoina. Kuvat näkyvät jalkakäytävältä. Katuhan on muutenkin taidetta täynnä.

Kuvat näytetään vielä hieman uuden vuoden jälkeen.

En buss utanför en badinrättning i Lovisa. Linja-auto kylpylän ulkopuolella Loviisassa. Foto: Eddie Brucen kokoelmat/Eddie Bruces samlingar

En bil utanför en badinrättning i Lovisa. Auto kylpylän ulkopuolella Loviisassa. Foto: Eddie Brucen kokoelmat/Eddie Bruces samlingar

Eddie Bruce från Lovisa har skrivit följande hälsning på Facebook:
Hej! Alla ni som kommer längre ifrån för att fira jul i Lovisa – eller ni som bor här: I Gallerias skyltfönsters södra del ”rullar” ett bildpotpurri på drygt 200 foton från gamla och litet nyare Lovisa. Det är Rosvall (Veikon Kone) som ville ha en sådan serie under julveckorna. Hela gatan från torget söderut till Karlskronabulevarden är ju en konstnärsgata nu. Fotona visas nonstop och kan ses från trottoaren.

Bilder kan ses fram till nyår, och en viss tid efter det.

Vägen mot Kotka / Tie Kotkaan päin.

Vägen från centrum mot Kotka / Tie keskustasta Kotkaan päin.

24-9-11_stor-bild_aatos16205